Arhivi

 
 

Arhiv za februar, 2013

 
 • Zaključni izpit

  Zaključni izpit opravljajo kandidati, ki so se izobraževali v enem od izobraževalnih programov nižjega ali srednjega poklicnega izobraževanja. Pri zaključnem izpitu kandidati izkazujejo ključne in poklicne kompetence, ki so jih razvili v izobraževanju in s katerimi dokažejo, da so usposobljeni za poklic. Po opravljenem zaključnem izpitu se lahko kandidati brez nadaljnjega usposabljanja (pripravništva) zaposlijo, lahko pa nadaljujejo izobraževanje po vertikali. (vir: Izdelek oziroma storitev in zagovor : zaključni izpit v izobraževalnih programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja. Ljubljana . Center RS za poklicno izobraževanje, 2012)   1          Pravilnik o zaključnem izpitu 2          Zgradba zaključnega izpita […]

   
 •  
 • Študijsko svetovanje – obvestilo maturantom

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport nas je 23.1.2013 obvestilo, da umikajo uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila za vpis na fakultete v letošnjem letu. Postopek vpisa bo potekal enako kot v preteklih letih (e-prijava s šifro in geslom). Šolska psihologinja: mag. Jasna Vesel

   
 •  
 • Poklicna matura

  Poklicna matura je sestavljena iz štirih predmetov, ki jih kandidati opravljajo na eni ravni zahtevnosti pri vseh predmetih. Je državni izpit, ki daje dvojno kvalifikacijo: posameznik si z njo pridobi srednjo strokovno izobrazbo, ki mu omogoča kvalificirano zaposlitev, hkrati pa mu poklicna matura zagotavlja pravico do nadaljevanja študija v višjih in visokih strokovnih programih brez dodatnih pogojev. Za vpis v posamezni univerzitetni študij mora kandidat po poklicni maturi uspešno opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature, vendar vsi univerzitetni študijski programi ne omogočajo vpisa z dodatnim predmetom. (Vir: Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2013) 1             Zakon o maturi […]

   
 •  
 • Splošna matura

  Splošna matura je izpit za dokončanje gimnazije in nadaljevanje študija na univerzi. Je državni izpit, ki ga kandidati opravljajo pod enakimi pogoji, sestavljen iz treh obveznih in dveh izbirnih predmetov. Splošna matura spodbuja dijake, učitelje in šole k doseganju večje učinkovitosti pouka in učenja ter višje kakovosti znanja, vpliva na kakovost poučevanja in učenja v gimnaziji. Z uspešno opravljeno splošno maturo kandidat pridobi srednjo izobrazbo in tako možnost za vpis na katerikoli univerzitetni ali strokovni študij. (Vir: Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo 2013) 1             Zakon o maturi 2             Pravilnik o splošni maturi 3 […]

   
 •  
 • Zgodovina

  Zgodovina »Zgodovina – učiteljica življenja.« (»Historia vitae magistra.«) – Merila ocenjevanja: • splošna merila aktiva družboslovje 2015/16• program GIM 1. – 4. letnik• program ET SSI, ST SSI 1. in 2. letnik• program ET SSI v šolskem letu 2017/18 (2. letnik)• kriteriji ocenjevanja izdelanih plakatov

   
 •  
 • Umetnostna zgodovina

  Ars longa vita brevis. (rimski pregovor) – Naše življenje je kratko, umetnost pa je neminljiva. – Merila ocenjevanja

   
 •  
 
 
 
 
Dostopnost