Spoštovani dijaki in starši,
kot je bilo objavljeno že v medijih, s ponedeljkom, 19. 10. 2020, pričenjamo z izobraževanjem na daljavo, ki bo zaenkrat trajalo samo en teden, do vključno 23. 10. 2020.
Učitelji bomo pri svojem delu uporabljali enotno komunikacijsko pot: spletno učilnico eAsistenta, aplikacijo ZOOM in snemanje razlage v naprej.
Pouk bo potekal po urniku. Dijake prosim, da k delu pristopijo resno in se sproti odzivajo na poslano gradivo, obvestila o delu preko videokonferenc.
Ker se okužbe dogajajo zaradi stikov v času izven pouka, ravno tako prosim vse dijake, da splošna navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje o preprečevanju širjenja koronavirusa (uporaba zaščitnih mask, higiena rok in kašlja, omejitev stikov z drugimi idr.) dosledno upoštevajo pri svojih popoldanskih aktivnostih.
Z morebitnimi novimi navodili, ki jih bomo prejeli od ministrstva in drugih ustanov, vas bomo sproti seznanjali.

Lepo vas pozdravljam in ostanite zdravi
Tomaž Markovič