Arhivi

 
 

Vsi prispevki

 
  • Ekonomski tehnik – PTI

    EKONOMSKI TEHNIK–PTI je program poklicno tehniškega izobraževanja in traja 2 leti.PROGRAM OMOGOČA DIJAKOM:– sistematično pridobijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi, družbi in stroki;– razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja in ustvarjanje abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih;– usposobijo se za analiziranje konkretnih strokovnih problemov na delovnem mestu, za načrtovanje ukrepov, za uspešno reševanje in odpravljanje zapletov;– razvijejo osebnostne lastnosti in vrednote, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje poklica: odgovornost, delavnost, komunikativnost, natančnost, kreativnost, vztrajnost, poštenost in odločnost v skladu z etičnimi načeli;– spoznajo interdisciplinarnost strokovnega znanja in obvladajo osnovna […]

     
  •  
  • Ekonomski tehnik SSI

    EKONOMSKI TEHNIK SSI                             Gimnazija in srednja šola Kočevje izvaja prenovljeni program Ekonomski tehnik. Ta vključuje štiri obvezne strokovne  module: poslovni projekti, poslovanje podjetij, ekonomika poslovanja in sodobno gospodarstvo. V izbirnem delu je šola izbrala module materialno knjigovodstvo, komercialno poslovanje in zavarovalne storitve. V izbirnem delu odprtega predmetnika smo izbrali informatiko in matematiko glede na potrebe dijakov pri študiju. Program omogoča pridobitev izobrazbe pete stopnje in daje po zaključku naziv ekonomski tehnik/tehnica. Primeren je za dekleta in fante, ki želijo v bodočnosti delati na ekonomsko-administrativnem področju in […]

     
  •  
  • Gimnazija

    GIMNAZIJA Gimnazijski program pripravlja dijakinje/dijake za vstop na univerzo in omogoča vpis v vse vrste univerzitetnih in visokošolskih strokovnih programov. Zaključi se s SPLOŠNO MATURO. To je državni izpit, s katerim se preverja znanje dijakinj/dijakov ob zaključku gimnazijskega programa. Uspešno opravljena matura je pogoj za vpis na vse univerzitetne študijske programe.Vpis dijakinje/dijaka na posamezno fakulteto največkrat določata splošni uspeh v 3. in 4. letniku gimnazije in seštevek ocen iz petih predmetov na maturi. To sta namreč dva glavna kriterija, po katerih fakultete izbirajo kandidate za vpis, kadar se na razpisana mesta prijavi preveč kandidatov. Praviloma predstavlja doseženi uspeh na maturi […]

     
  •  
  • Razredništvo

    RAZRED RAZREDNIK NADOMESTNI RAZREDNIK 1.A GIM  MARUŠA MARN AVSEC  MARJETA G. MARKOVIČ 1.B GIM  MITJA BONČINA  MIRKO ŠKOF 2.A GIM  ANA MIHELIČ  MARJETA G. MARKOVIČ 2.B GIM  MAJA KMETIČ  LUCIJA KOS BARTOL  3.A GIM  VANJA NOVAK  NINA PAPEŽ  3.B GIM  MOJCA ADAMIČ VARGA  MARJETA G. MARKOVIČ  4.A GIM  ZORICA POTISK  VANJA NOVAK  4.B GIM  MILENA ČAHUK  KARIN KOČEVAR 1.D ST  TJAŠA OPAČAK  KARIN KOČEVAR 2.C ET  IRENA TROPE  IVANA CIGLIČ 2. D ST BORUT POGORELEC  TANJA MASTERL  3.C ET  MARICA BARTOL  TANJA MASTERL  4.C ET  NINA PAPEŽ  VANJA NOVAK 1.A EKT  BARBARA MARKELJ    2.A EKT  KATJA ŠALEHAR  DRAGO BRINŠEK […]

     
  •  
  • Predmeti

    Predmeti

     
  •  
  • Seznam učiteljev

    Učitelj Predmet Elektronski naslov Adamič Varga Mojca ANG mojca.adamic(at)guest.arnes.si Bartol Marica Strokovni pred. v prog. ET, PRO marica.bartol(at)guest.arnes.si Bečirović Ela KEM ela.becirovic(at)guest.arnes.si Bončina Mitja MAT mitja.boncina(at)guest.arnes.si Brinšek Drago Strokovni pred. lesarstvo drago.brinsek(at)guest.arnes.si Cankar Uroš FIL uros.cankar(at)guest.arnes.si Ciglič Ivanka Strokovni pred. v prog. ET, PRO ivanka.ciglic(at)guest.arnes.si Čahuk Milena FIZ milena.cahuk(at)guest.arnes.si Dedo Lale Nuša SLO Delač Damjan FIZ Devjak Andreja SLO andreja.devjak(at)guest.arnes.si Dragovan Andreja MAT dragovan.andreja(at)gmail.com Gregorčič Markovič  Marjeta NEM marjeta.gregorcic-markovic(at)guest.arnes.si Kaplan Ivica PSI iva.kaplan(at)guest.arnes.si Kmetič Maja GEO maja.kmetic(at)guest.arnes.si Koprivec Sašo ITS Likovna ustvarjalnost Kos Bartol Lucija ZGO lucija.kos-bartol(at)guest.arnes.si Lavrič Daniela SLO daniela.lavric(at)guest.arnes.si Marinč Janko Strokovni pred. lesarstvo janko.marinc(at)telemach.net Barbara Markelj ANG barbara.markelj(at)guest.arnes.si Markovič […]

     
  •  
 
 
 
 
Dostopnost