(Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija Modeli)

  • Čas trajanja projekta: 2017-2022
  • Vodja projekta: Nina Papež
  • Organizacijska shema: GSŠ Kočevje je v projektu razvojna šola.

Predstavitev projekta … 

Dejavnosti v šolskem letu 2018/19

– Projekt OBJEM 2018-19

– Kaj mi bo Slovenščina

– Izobraževanje v EU – promocijska dejavnost

– Seminarske naloge – izvedba

– Sodobni pristopi v poučevanju

Dejavnosti v šolskem letu 2017/18

– Projekt OBJEM 2017-18