Lokacija Ljubljanska cesta 12                                                                                                                         Lokacija TZO22