Želimo, da vas vsak dan v letu 2023
spremlja zdravje, nasmeh na 
obrazu,
radost v srcu in veselje.

Ravnatelj Tomaž Markovič
s sodelavkami in sodelavci iz 
Gimnazije in srednje šole Kočevje.