Arhivi

 
 

Vsi prispevki

 
 • Informativni dan

  Vabimo vas na informativni dan, ki bo v petek, 15. 2. 2013, ob 9.00 in 15.00 ter v soboto, 16. 2. 2013, ob 9.00.

   
 •  
 • Biologija

  Kadar lahko, morate sprostiti mišice. Sprostiti možgane pa je usodno.                                                                                                             (Thomas A. Edison) – Merila ocenjevanja:• program GIM, IS• program ET SSI• program EKT PTI 1. letnik  

   
 •  
 • Angleščina, Nemščina, Francoščina

  »Meje mojega jezika so meje mojega sveta.« »Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt.« »The limits of my language are the limits of my world.« »Les limites de ma langue sont les limites de mon monde.« »Los limites de mi lenguaje son los limites de mi mundo.«  Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951) Tuji jeziki nas v življenju spremljajo na vsakem koraku. Na naši šoli vas bomo pri učenju tujih jezikov vodili in vam pomagali do aktivnega znanja učitelji angleščine, nemščine in francoščine. Poleg rednega pouka in priprav na maturo vam ponujamo tudi bralna tekmovanja, tekmovanja iz znanja vseh […]

   
 •  
 • Matura in zaključni izpiti

  Do leta 1960 je bil izpit ob koncu srednje šole podoben današnji splošni maturi: obsegal je pet predmetov, štiri obvezne in enega izbirnega. Tega leta je bila matura nadomeščena z zaključnim izpitom, ki je z leti spreminjal svoj obseg in vsebino. Dvajset let kasneje so bile odpravljene gimnazije in z njimi tudi končno ocenjevanje znanja. Leta 1989 je bila matura ponovno uvedena, hkrati je pomenila tudi opravljen zaključni izpit. Pet let kasneje je bila na vzorcu srednjih šol izpeljana poskusna matura, »prava« pa v šolskem letu 1994/95. Zakon o maturi je leta 2003 dotedanjo enotno maturo poimenoval splošna in dodal […]

   
 •  
 • Dijaška skupnost

  DIJAŠKA SKUPNOST Dijaška skupnost na GSŠ Kočevje vključuje vse dijake šole in predstavlja organizirano obliko uveljavljanja njihovega skupnega interesa pri sooblikovanju učnega procesa, organizacijskega vidika in vseh ostalih plati šolskega vsakdana. Vsak razred na začetku šolskega leta izvoli svojega predsednika, ki hkrati prevzame funkcijo svetnika dijaške skupnosti. Na rednih in izrednih sejah Sveta dijaške skupnosti, ki potekajo približno enkrat mesečno, svetniki posredujejo pohvale, kritike, želje in ostale pobude svojega razreda. Z njimi se v nadaljevanju seznani vodstvo in po potrebi tudi svet šole v obliki zapisnikov, ki so sproti objavljeni v spletni učilnici in javno dostopni vsem dijakom. Predsednik sveta […]

   
 •  
 • Tekmovanja

  Oglejte si uspehe naših dijakov dosežene na posameznih tekmovanjih. ŠOLSKO LETO 2014 – 2015  Državna tekmovanja • Razvedrilna matematika• Znanje logike• Fizika• Matematika• Angleščina• Nemščina• Računovodstvo – osnovni nivo• Znanje o sladkorni bolezni  Regijska tekmovanja • Fizika• Matematika• Matematika kategorija B• Angleščina  Šolska tekmovanja • Razvedrilna matematika• Znanje logike• Fizika• Kemija• Matematika• Matematika kategorija B• Slovenščina• Zgodovina• Informatika• Angleščina• Biologija• Nemščina• Računovodstvo – osnovni nivo• Znanje o sladkorni bolezni ŠOLSKO LETO 2013 – 2014  Državna tekmovanja • Bober – informacijska in računalniška pismenost• Kemija• Pisanje filozofskega eseja• Razvedrilna matematika• Znanje logike• Znanje matematike – kategorija A• Znanje nemškega jezika  Regijska […]

   
 •  
 
 
 
 
Dostopnost