Skoči na glavno vsebino

Obdelovalec lesa – NPI

OBDELOVALEC LESA – NPI

Je program nižjega poklicnega izobraževanja, traja 2 leti in je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami.
Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da se usposobijo za samostojno delo pri osnovnih lesnoobdelovalnih
strojih in pomoč pri delu z zahtevnejšimi stroji.
Pridobijo si znanje za enostavnejše naloge pri lepljenju lesa, površinski obdelavi in zaščiti. Razvijejo si sposobnost za sodelovanje pri
izdelovanju sestavnih delov ter sestavljanju izdelkov v lesni industriji in drobnem gospodarstvu.
Usposobijo se za samostojno obrtniško izdelovanje preprostih izdelkov.
Razvijajo si ekološko zavest, spoznajo varnostne predpise in ukrepe ter jih znajo dosledno upoštevati pri delu.
ZAKLJUČEK
Program se zaključi z ZAKLJUČNIM IZPITOM, ki je sestavljen iz:
– ZAKLJUČNEGA DELA (izdelek z zagovorom).
NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA
Obdelovalci lesa lahko nadaljujejo šolanje v srednjem poklicnem izobraževanju v programu mizar, ki ga tudi izvajamo na naši šoli.

Predmetnik

(Visited 6 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost