“Zgodovina – učiteljica življenja.” (Historia vitae magistra.)

– Merila ocenjevanja: