Skoči na glavno vsebino

Organi šole

UPRAVNI ORGAN ŠOLE:

SVET ŠOLE

Svet šole je najvišji upravni organ šole. Sestavlja ga 13 članov. V svetu šole je 5 predstavnikov delavcev šole, 3 predstavniki staršev, 1 predstavnik lokalne skupnosti, 2 predstavnika ustanovitelja – Vlada RS ter 2 predstavnika dijakov. Izmed svojih članov Svet šole izbere predsednika Sveta, ki vodi in koordinira delo sveta šole.

       PREDSEDNICA SVETA ŠOLE

           – Karin Kočevar

       PREDSTAVNICE/PREDSTAVNIKI DELAVCEV ŠOLE
           – Janko Marinč, namestnik predsednice
           – Tanja Masterl
           – Nataša Tekavec
           – Igor Klemenc

       PREDSTAVNIKI STARŠEV

           – Saška Benčina
           – Sandra Jonovič
           – Darja Tekavčič

       PREDSTAVNICA LOKALNE SKUPNOSTI

            – Lilijana Štefanič

       PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA

           – Dr. Manca Pirc

           – Vesna Malnar

       PREDSTAVNIKA DIJAKOV

           – Maja Kastelic
           – Melani Jolič

 

POSVETOVALNI ORGANI ŠOLE:

SVET STARŠEV
Svet staršev sestavljajo predstavnice/predstavniki staršev iz vseh oddelkov in skupin v letošnjem šolskem letu – 25 članov. Starši posameznega oddelka jo/ga izberejo in potrdijo na 1. roditeljskem sestanku. Svet staršev se sestane dvakrat do trikrat letno. Obravnava letni delovni načrt šole, letno poročilo in posreduje predloge in pripombe o delu na šoli.

         PREDSEDNICA SVETA STARŠEV

            – Katja Kuk, 2.c ET

          ČLANI

            – Gorazd Rebolj, 1.a GIM

            – Andreja Jakovac, 1.b GIM

– Tamara Šubic-Mohar, 2.a GIM

           – Sandra Jonovič, 2.b GIM

           – Dušan Bojc, 3.a GIM  

– Mojca Zabukovec, 3.b GIM

– Pavle Košir in Snežana Ponjević, 4.a GIM

            – Karmen Metelko, 4.b GIM

– Bojan Jakobčič, 3.c ET

– Nataša Zakrajšek, 4.c ET

– Dolores Brunec, 1.d ST

– Saška Benčina, 2.d ST

– Rosana Sovič, 1,2.a OBL

– Mojca Burgar, 1.a MIZ,

– Danijela Popović, 2.a MIZ

– Simona Arko, 3.a MIZ

– Mojca Košir, 1.a PRO

– Helena Mate Lovšin, 2.a PRO

– Darja Tekavčič, 3.a PRO

– Uroš Zajec, 4.a EKT

– Alenka Jurkovič, 5.a EKT

            – Marijanca Marinč, 2.a OKO

            – Goran Subić, 3.a OKO

DIJAŠKI PARLAMENT
V dijaški parlament so vključene/vključeni vse/vsi dijakinje/dijaki. V parlamentu razpravljajo o pobudah in predlogih za izboljšanje dela in pogojev na šoli.

Mentorici dijaškega parlamenta:
    Nina Papež in Barbara Markelj

STROKOVNI ORGANI ŠOLE:

UČITELJSKI ZBOR
Učiteljski zbor sestavljajo vse učiteljice/učitelji na šoli, ki poučujejo v tekočem šolskem letu. Učiteljski zbor oblikuje razvojne usmeritve šole, sodeluje pri razreševanju vzgojnih in pedagoških problemov in dvakrat letno obravnava učni uspeh dijakinj/dijakov na šoli.

RAZREDNIKI
Razredniki predstavljajo glavno vez med dijakinjami/dijaki, starši in učiteljicami/učitelji. Oblikujejo oddelčni kolektiv, ustvarjajo vzdušje pripadnosti kolektivu in šoli, skrbijo, da je pretok informacij dober, rešujejo težave, na katere naletijo dijakinje/dijaki, in skrbijo, da dijakinje/dijaki šolo in odnose v šoli doživljajo čim manj stresno.

 

(Visited 25 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost