Kemija

– Merila ocenjevanja:
• program GIM, IS
• program ET SSI
• program EKT PTI 2. letnik