Sociologija

– Merila ocenjevanja:

• skupna merila aktiva družboslovje 2015/16
• program GIM 2.letnik
• program ET 3.letnik
• program GIM, IS
• kriteriji ocenjevanja izdelanih plakatov