Dijaki 2. letnika so se pri predmetu Študij okolja udeležili različnih ekskurzij, ki omogočajo poglabljanje znanja in zavedanje o okoljski problematiki in sodobnem potrošniškem življenju naše družbe. Fotografije predstavljajo nekaj utrinkov z ekskurzije v Divači, kjer so si ogledali mokrišča-kale in spoznali njihovo vlogo v ekosistemu, in z ekskurzije v Škocjanske zatoku, kjer so na krožni učni poti spoznali pomen ohranjanja habitatov oz. naravnih rezervatov za biodiverziteto ptičev in hroščev.