Rešitve 2G (doc)      Rešitve 2G (pdf)

Rešitve nalog 1-4  3G (doc)      Rešitve nalog 1-4  3G (pdf)      Rešitve nalog 5 in 6  3G     Rešitev naloge 7  3G