Skladno s skupnim dogovorom z osnovnimi šolami vas obveščamo, da BO pouk jutri, v petek, 6.2.2015, potekal po normalnem urniku. 

Iz Občine Kočevje pa nas obveščajo, da avtobus ne bo mogel zagotoviti varnega prevoza na vseh relacijah.
Te relacije so:
* Borovec – Briga,
* Kočarji – Mozelj,
* Polom – Stari Log
* učenci iz Koprivnika naj sicer počakajo na prevoz, vendar je ta odvisen od pluženega cestišča.

V kolikor bi se razmere spreminjale, boste o tem obveščeni na tem mestu in preko drugih obvestil.