– NAROČILNICE ZA IZPOSOJO UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA

SPREJEMAMO V ŠOLSKI KNJIŽNICI DO 1. JULIJA 2015

– OBRAZCE S PRILOGAMI ZA SUBVENCIONIRANO IZPOSOJO UČBENIKOV

SPREJEMAMO V ŠOLSKI KNJIŽNICI ALI V TAJNIŠTVU ŠOLE DO VKLJUČNO

3. JULIJA 2015 V ČASU URADNIH UR

– NAROČILNICE ZA NAKUP UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV POSREDUJETE SAMI V IZBRANO KNJIGARNO

Vodja šol. knjižnic na GSŠ: Dijana Grgurić Vidic