Zaradi splošne mature v sredo, 4. 5. 2016, za dijake od 1. do 3. letnika programov ET in GIM in za dijake 4. c ET ni pouka.

Dan izkoristite za OIV in ID.