Objavljamo povabilo k oddaji ponudbe za predmet naročila: prevoz težje gibalno oviranega dijaka v šolo v š.l. 2017/18.

Povabilo

Priloge