Gimnazija in srednja šola Kočevje se je odzvala na povabilo k sodelovanju z Biotehniško fakulteto v Ljubljani in omogočila mladim raziskovalkam-speleobiologinjam predstavitev prednosti in slabosti raziskovalnega znanstvenega dela v okviru evropskega projekta European Researcher’s Night. V popoldanskem času so dijaki 3. letnika, ki so v lanskem šolskem letu izbrali predmet Študij okolja, opravili še terensko delo. Obiskali in očistil so Dolgo jamo v Koblarjih.

speleobiologinjam