V letošnjem gradivu Ekokviza za srednje šole bodo dijaki v gradivu GOZD V SLOVENIJI IN SVETU spoznavali  bogastvo gozdov, saj je Slovenija po gozdnatosti na tretjem mestu v Evropski uniji.

V gradivu KROŽNO GOSPODARSTVO dijaki spoznajo način gospodarjenja z naravnimi viri in uvajanje procesa krožnega gospodarstva po svetu.

Več o tekmovanju…