Šolska pravila ocenjevanja znanja, sprejeta 30. 8. 2018, in kriteriji posameznih aktivov se uporabljajo v času izobraževanja na daljavo v vseh točkah, razen pri: načinih in rokih izpolnjevanja obveznosti in potrebnem številu ocen pri posameznem predmetu oziroma strokovnem modulu, ki so določeni na novo: