Skoči na glavno vsebino

Prehrana

Za dijake je v okviru dejavnosti javne službe organizirana malica. Šola je nabavo, pripravo in razdeljevanje obrokov s pogodbo prenesla na zunanjega izvajalca, ki je bil izbran po postopku javnega naročanja.

OBVESTILO O PRAVICI DO SUBVENCIONIRANE MALICE

Državni zbor RS je 28. decembra 2012 sprejel Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1), ki razširja pravico do določenega dela subvencije za prehrano učencem in dijakom.

Po novem bo subvencionirana malica dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku oz. državni štipendiji. znaša:

Do 42 % neto povprečne plače v RS, pripada 100 % subvencija za dijake,nad 42 % do 53 % neto povprečne plače v RS, pripada 70 % subvencija za dijake innad 53 % do 64 % neto povprečne plače v RS, pripada 40 % subvencija za dijake.

Vlogo za subvencijo šolske prehrane starši oddajo na Centru za socialno delo.

PRIJAVA NA MALICO

Dijak se na malico prijavi na obrazcu Prijava dijaka na šolsko prehrano. Na podlagi 15. Člena Pravil šolske prehrane Gimnazije Kočevje z dne 20.1.2011 se ob prijavi z naročnikom (enim od staršev) sklene tudi Pogodba o zagotavljanju šolske prehrane, kjer se določijo obveznosti in pravice pogodbenih strank.

Prijava na malico je popolna, ko dijak v tajništvo šole odda obrazec Prijave in en izvod podpisane Pogodbe. Dijak je prijavljen od naslednjega delovnega dne, če prijavo v tajništvo odda do 12. ure.

Na povezavah PrijavaPogodba in Pravila šolske prehrane so objavljeni potrebni obrazci.

Zakon in ostala navodila pa na spletni strani Ministrstva za izobraževanje.

ODJAVLJANJE IN PREVZEM MALIC

Natančna navodila za odjavo in prevzem šolske malice.

(Visited 179 times, 1 visits today)
Dostopnost