• Stanje prijav na dan 8. 4. 2019 v naše programe

Odločitve osnovnošolcev za vpis v programe srednjih šol za šolsko leto 2019/20 so za nami.
Na šolo smo prejeli dovolj veliko število prijav za vse naše programe, imamo pa še prosta mesta.

Število prijav v naše programe:

1. GIMNAZIJA – 55

2. EKONOMSKI TEHNIK  – 6

3. STROJNI TEHNIK – 23

4. MIZAR – 6

5. TRGOVEC – 6 

6. OBLIKOVALEC KOVIN – 4

7. OBDELOVALEC LESA – 8

Kandidati za vpis lahko prenesejo svoje prijave na našo šolo do 23.4. in od 3.7.2019 dalje.

 

• Informacije o vpisu v šolo

Za vse informacije v zvezi z vpisom v našo šolo se lahko obrnete na šolski psihologinji:

–      za program gimnazija, ekonomski tehnik, strojni tehnik – mag. Jasna Vesel, jasna.vesel(at)guest.arnes.si, tel. 01/620 43 25

–      za programe obdelovalec lesa, prodajalec, mizar, oblikovalec kovin/orodjar, ekonomski tehnik/PTI – Iva Kaplan,    

       iva.kaplan(at)guest.arnes.si, tel. 01/320 72 42.

 

• Vpis za šolsko leto 2019/20

Šola je za šolsko leto 2019/20 razpisala prosta mesta za novince v vseh dosedanjih programih:

–      obdelovalec lesa: 16 mest 

–      mizar: 26 mest

–      oblikovalec kovin/orodjar: 26 mest

–      prodajalec: 26 mest

–      ekonomski tehnik/PTI: 28 mest

–      ekonomski tehnik: 28 mest

–      strojni tehnik: 28 mest

–      gimnazija: 56 mest.

 

• Koledar vpisnega postopka 2019/20

Koledar vpisnega postopka za programe MIZAR, OBLIKOVALEC KOVIN/ORODJAR, PRODAJALEC,  EKONOMSKI TEHNIK, STROJNI TEHNIK, GIMNAZIJA. (preberite več …)

Koledar vpisnega postopka za program EKONOMSKI TEHNIK PTI. (preberite več …)

Koledar vpisnega postopka za program OBDELOVALEC LESA NPI. (preberite več …)