PROJEKT OBJEM IN RAZVIJANJE KOMPETENC 21. ST.

Vizualizacija literarnih besedil

DOŽIVLJAJSKI POUK in PODOŽIVLJANJE PROUSTOVEGA MOMENTA

PARODIJE KOSOVELOVE PESMI SLUTNJA ALI TERAPEVTSKO PISANJE PRED KONTROLNO NALOGO

NMSB 2021 – uvodni PPT

PROMOCIJA PISANJA Z ROKO

TEDEN PISANJA NA ROKO 2022 – zaključni članek

POMEN BRANJA V ČASU DIGITALIZACIJE MLADIH

KOMENTAR – uvajanje gradnikov bralne pismenosti v pouk slovenščine

Noč v knjižnici 2022

Pojasnilo plakata

Predstavitev dejavnosti Nina papež, koordinatorica projekta