Skoči na glavno vsebino

Ekonomski tehnik – PTI

EKONOMSKI TEHNIK–PTI

je program poklicno tehniškega izobraževanja in traja 2 leti.
PROGRAM OMOGOČA DIJAKOM:
– sistematično pridobijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi, družbi in stroki;
– razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja in ustvarjanje abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih;
– usposobijo se za analiziranje konkretnih strokovnih problemov na delovnem mestu, za načrtovanje ukrepov, za uspešno reševanje in odpravljanje zapletov;
– razvijejo osebnostne lastnosti in vrednote, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje poklica: odgovornost, delavnost, komunikativnost, natančnost, kreativnost, vztrajnost, poštenost in odločnost v skladu z etičnimi načeli;
– spoznajo interdisciplinarnost strokovnega znanja in obvladajo osnovna načela skupinskega dela;
– se učijo učiti, razvijejo motivacijo za izobraževanje, izpopolnjevanje in vseživljenjsko učenje;
– razvijejo pripravljenost na raziskovanje in inovativnost in sledijo novostim na strokovnem področju;
– obvladajo slovensko in tujo strokovno terminologijo, usposobijo se za primerno strokovno komunikacijo in spremljanje strokovne literature;
– usposobijo se za uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in z gradivi za izpolnjevanje dokumentacije in vodenje ustreznih evidenc;
– oblikujejo se v samozavestne, dinamične in podjetne osebe, ki se bodo prilagajale spremembam na delovnem mestu in zahtevam poklicne mobilnosti, se uveljavljale na trgu delovne sile, načrtovale in vodile svojo kariero;
– vešči so uglajenega obnašanja, nastopanja v javnosti, poslovnega komuniciranja in drugih socialnih spretnosti;
– obvladajo osnove vodenja in poslovanje ter razvijajo podjetnost;
– usposobijo se za aktivno skrb za lastno zdravje in razvijejo pozitivni odnos do zdravega načina življenja;
– obvladajo zaščitne ukrepe za varno delo in razvijajo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja, do racionalne rabe energije in materialov.
ZAKLJUČEK
Program se zaključi s POKLICNO MATURO, ki ima:
Obvezni del:
– pisni in ustni izpit iz slovenščine,
– pisni in ustni izpit iz gospodarstva.
Izbirni del:
 – pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 – izdelek oziroma storitev in zagovor.
NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA
Ekonomski tehniki lahko nadaljujejo izobraževanje na večini višjih in visokih strokovnih šolah po Sloveniji.

 

Predmetnik

(Visited 12 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost