Skoči na glavno vsebino

Organi šole

 Svet šole

– Naloge in sestava sveta

  • Svet staršev

– Naloge in sestava sveta

  • Strokovni organi

Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, razredniki in strokovni aktivi, ki opravljajo svoje naloge v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

(Visited 287 times, 1 visits today)
Dostopnost