Skoči na glavno vsebino

ID in OIV

INTERESNE DEJAVNOSTI in OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE

Interesne dejavnosti (ID) in obvezne izbirne vsebine (OIV) omogočajo dijakinjam/dijakom individualno oblikovati del svojega predmetnika v skladu s svojimi interesi glede na ponudbo teh vsebin na šoli ali izven nje. Del ID ali OIV je obvezen in enak za vse dijakinje/dijake posameznega letnika in ga organizira šola (športni dnevi, kulturni dnevi …), v preostalem delu pa dijakinje/dijaki izbirajo med vsebinami iz ponudbe prostega dela ID ali OIV.

Opravljene ure ID in OIV so pogoj za izdajo letnega spričevala.

Organizatorici ID in OIV sta Karin Kočevar (za programe ekonomski tehnik (SSI), gimnazija ter strojni tehnik) in Nataša Tekavec (za programe ekonomski tehnik (PTI), mizar, obdelovalec lesa, oblikovalec kovin – orodjar ter prodajalec). 

– Pravilnik o organiziranju in izvajanju ID in OIV
– Potrdilo – ZUNANJI izvajalci

Obvezni del ID in OIV:

(Visited 246 times, 1 visits today)
Dostopnost