Zaključni izpit opravljajo kandidati, ki so se izobraževali v enem od izobraževalnih programov nižjega ali srednjega poklicnega izobraževanja. Pri zaključnem izpitu kandidati izkazujejo ključne in poklicne kompetence, ki so jih razvili v izobraževanju in s katerimi dokažejo, da so usposobljeni za poklic. Po opravljenem zaključnem izpitu se lahko kandidati brez nadaljnjega usposabljanja (pripravništva) zaposlijo, lahko pa nadaljujejo izobraževanje po vertikali.

(vir: Izdelek oziroma storitev in zagovor : zaključni izpit v izobraževalnih programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja. Ljubljana . Center RS za poklicno izobraževanje, 2012)

 – Pravilnik o zaključnem izpitu

 – Zgradba zaključnega izpita

 – Oprostitev opravljanja izpitov zaključnega izpita

 – Pisni izpit – slovenščina

 – Ustni izpit

 – Teme za izdelek oziroma storitev in zagovor, program SPI PRODAJALEC

 – Teme za izdelek oziroma storitev in zagovor, program SPI OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR

 – Teme za izdelek oziroma storitev in zagovor, program SPI MIZAR

 – Koledar zaključnih izpitov 2019/2020

 – Razpored zaključnih izpitov zimski rok 2018/19 (februar 2020)