“Tako kot literatura razvija čustva, medsebojno razumevanje in sočutje, razvija matematika čut za opazovanje, domišljijo in razum.”
W. Chancellor

Kriteriji ocenjevanja

Minimalni standardi – program GIM

Minimalni standardi – program SPI

Minimalni standardi – program SSI in PTI