Skoči na glavno vsebino

Izobraževanje odraslih

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Izredno izobraževanje odraslih in mladine, ki so bili neuspešni v rednem izobraževanju.
Izobražujemo v dveh organizacijskih oblikah:
Program SPI: samoizobraževanje ( konzultacije in izpit)
Program PTI: organizirana predavanja

Verificirani programi:   NPI Obdelovalec lesa
                                SPI Trgovec/prodajalec, mizar
                                PTI Ekonomski tehnik, lesarski tehnik, strojni tehnik
                                SSI Ekonomski tehnik, strojni tehnik
                                GIM Gimnazija
                                MT Maturitetni tečaj

V izobraževanju odraslih se izvaja delo tako da:
– organizira najmanj 30 % ur organiziranega vzgojno-izobraževalnega dela, ki je za strokovno teoretični del programa določen s predmetnikom za mladino,
– omogoči udeležencem (samoizobraževanje) konzultacije z učiteljem posameznega predmeta,
– organizira preverjanje znanja tudi v obliki: seminarjev, seminarskih nalog, nastopov, izdelave praktičnih izdelkov,
– vodja izobraževanja odraslih svetuje udeležencem pri izobraževanju.

Vzgojno-izobraževalno delo je določeno s prilagojenim predmetnikom, in sicer tako, da je udeležencem omogočeno opravljanje obveznosti za posamezni letnik, lahko pa tudi tako, da udeleženci opravijo obveznosti iz posameznega predmeta za vse letnike ali več letnikov hkrati. Pri določanju obveznosti za posameznega kandidata upoštevamo predhodno znanje udeležencev. Izobraževalno delo mora biti organizirano tako, da zagotovi možnost smiselnega nadgrajevanja znanja in medpredmetne povezave.

Gimnazija in srednja šola Kočevje za izobraževanje odraslih organizira predavanja tedensko skozi celotno šolsko leto, lahko pa tudi v strnjeni obliki oz. v obliki tečajev in seminarjev. Pri tem ne veljajo z zakonom in drugimi predpisi določene najvišje obremenitve z organiziranim vzgojno-izobraževalnim delom za dijake v posameznem dnevu.

• Predmetnik
• Konzultacije in izpitni na lokaciji TZO 22
• Konzultacije na lokaciji Lj 12
• Urnik EKONOMSKI TEHNIK
• Urnik LESARSKI TEHNIK

(Visited 13 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost