Skoči na glavno vsebino

Mizar – SPI

MIZAR – SPI

je program srednjega poklicnega izobraževanja in traja 3 leta. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami.
PROGRAM OMOGOČA DIJAKOM:
– da razvijajo sposobnosti in spretnosti za kvalitetno poklicno delo ter se pripravijo za poklicno kariero;
– pridobijo sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju;
– pridobijo praktično uporabna znanja na svojem področju, podprta s teoretičnimi osnovami;
– se usposobijo za samostojno, varno, gospodarno in kvalitetno izdelavo mizarskih izdelkov in storitev;
– se usposobijo za sestavljanje in vgrajevanje bivalnega ter stavbnega pohištva ter spoznajo osnove vzdrževanja in obnavljanja pohištva;
– se usposobijo za načrtovanje in gospodarno izvajanje individualne proizvodnje;
– razvijajo ekološko osveščenost in spoznajo predpise varovanja zdravja pri delu ter jih dosledno upoštevajo;
– znajo delati v skupini in organizirati lastno delo ter skrbeti za urejeno delovno okolje;so pri delu samostojni, vztrajni in ustvarjalni;
– razvijajo odgovoren odnos do kulturne dediščine iz lesa.
ZAKLJUČEK
Program se zaključi z ZAKLJUČNIM IZPITOM, ki je sestavljen iz:
– SLOVENŠČINE in
– ZAKLJUČNEGA DELA (izdelek z zagovorom).
NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA
Mizarji lahko nadaljujejo izobraževanje v dvoletnem poklicno-tehniškem programu lesarski tehnik. Na naši šoli lahko dijaki nadaljujejo
tovrstno izobraževanje v sistemu izobraževanja odraslih.

Predmetnik

(Visited 12 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost