Zgodovina

»Zgodovina – učiteljica življenja.« (»Historia vitae magistra.«)

– Merila ocenjevanja:

• splošna merila aktiva družboslovje 2015/16
• program GIM 1. – 4. letnik
• program ET SSI, ST SSI 1. in 2. letnik
• program ET SSI v šolskem letu 2017/18 (2. letnik)
• kriteriji ocenjevanja izdelanih plakatov