Skoči na glavno vsebino

Izobraževanje odraslih

 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

 Poslanstvo izobraževanja odraslih

Prizadevamo si doseči naslednje:

          omogočiti osebni razvoj in dvigniti kakovost življenja ljudi, spodbuditi njihovo ustvarjalnost in inovativnost ter povečati njihove zaposlitvene možnosti

          zvišati raven znanja in usposobljenosti ljudi za gospodarski,tehnološki,kulturni in socialni razvoj, za razvoj demokracije, za spoštovanje pravic in svoboščin človeka in za družbeni razvoj;

          dohiteti razviti svet v razvitosti izobraževanja odraslih, v standardih izobraževalne dejavnosti in njenih rezultatov, v izobraženosti prebivalstva in njegovi vključenosti v vseživljenjsko izobraževanje;

          omogočiti splošno izobrazbo in pridobitev poklica vsem prebivalcem

          omogočiti čim višjo raven izobrazbe čim večjemu deležu prebivalstva ob ohranjanju že dosežene ravni zahtevnosti;

Cilji izobraževanja odraslih:

          izobraževanje odraslih za pridobitev prvega poklica;

          izobraževanje odraslih za pridobitev izobrazbe – poklicna nadgradnja;

          omogočiti osipnikom dokončanje izobraževanja ali pridobitev vsaj poklicne izobrazbe;

          prekvalifikacije zaposlenih in drugih iskalcev zaposlitve;

          dokvalifikacije in specializacije;

          izpopolnjevanje znanja za delo in poklic;

          zviševanje splošnoizobraževalne in kulturne ravni prebivalstva

          omogočiti odraslim pridobitev poklicne izobrazbe po različnih poteh

          uvajanje novih organizacijskih prijemov s sodobnimi metodami in učno tehnologijo;

Podatki o šoli:

Gimnazija in srednja šola Kočevje
Ljubljanska cesta 12
1330 Kočevje

Ravnatelj Tomaž Markovič
Pomočnica ravnatelja Nataša Tekavec mag.

Vodja izobraževanja odraslih Helena Marolt mag.

            Telefon: 051 348661
             E – pošta: helena.marolt(at)guest.arnes.si

Pisarna organizatorja izobraževanja odraslih je na lokaciji
Trg zbora odposlancev 22
1330 Kočevje

Uradne ure: v sredo od 13:30 do 16:30 ure in v petek od 8. do 13. ure.

Izobraževalni programi:

Srednje poklicno izobraževanje:
          Mizar
          Trgovec
–      Oblikovalec kovin – orodjar

       Nižje poklicno izobraževanje:

      –          Obdelovalec lesa

      Poklicno tehniško izobraževanje ( 3 + 2):

      –          Ekonomski tehnik
         Lesarski tehnik
–      Strojni tehnik

      Srednje strokovno izobraževanje:

      –          Ekonomski tehnik
–      Strojni tehnik

      Splošno izobraževanje:

      –          Gimnazija
           Maturitetni tečaj

       Tečajne oblike izobraževanja:

 •   – Računalniška pismenost za odrasle
    – Slovenščina kot drugi in tuji jezik (Slovenščina za tujce)
    – Operater CNC naprav
    – Podjetniške delavnice
    – Učenje osnov podjetništva – SPREJMI IZZIV
    – Nemščina za odrasle – I. stopnja
 • MUNERA 3

• Vpisovanje v izobraževanje odraslih za šolsko leto 2018/19

• Vpisni list (obrazec)

• Konzultacije in izpiti na lokaciji TZO 22

• Konzultacije na lokaciji Lj 12

• Prijava na konzultacijo

• Cenik izobraževanja

• Pravilnik o izobraževanju odraslih

• Predmetnik

• Urnik EKONOMSKI TEHNIK

• Urnik LESARSKI TEHNIK

(Visited 14 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost