– Merila ocenjevana:

• program PRO in MIZ 1.letnik
• program OBL 1. in 2. letnik