Na šolskem tekmovanju iz znanja računovodstva – ekonomika poslovanja – višji nivo so dosegli

1. mesto : Kristjan Mihelič iz 3.c

2. mesto: Tajda kljun iz 4.d  in

3. mesto : Luka Troha iz 4.d 

Prva dva dijaka bosta zastopala našo šolo na državnem tekmovanju v Postojni, 8. aprila.

Č E S T I T A M O!