Objavljamo popravek JN za čiščenje šole – sprememba: 1 odstavek 5. člena pogodbe.

Razpis

Priloge