Dijaki imate v sredo, 24. junija 2015, proslavo po naslednjem razporedu:

ob 8.00 – vsi dijaki na lokaciji srednje šole

ob 9.00 – 1.b, 1.c, 2.a, 2.b in 2.c v predavalnici gimnazije

ob 9.45 – 1.a, 3.a, 3.b in 3.c v predavalnici gimnazije

 Po končani proslavi bo podelitev spričeval v matičnih učilnicah.