Po dolgih letih bodo dijaki in dijakinje gimnazijskega programa pri urah angleščine ponovno imeli možnost komuniciranja z naravnim govorcem angleščine. Meseca oktobra je šola podpisala pogodbo z Zavodom za obogateno učenje jezikov. V skladu s pogodbo bodo dijaki vseh oddelkov in vseh štirih letnikov vsak mesec imeli 2 uri angleščine z učiteljem Markom. Pouk se bo izvajal s timskim sodelovanjem in poučevanjem tujega učitelja in domačih učiteljic angleščine, poudarek teh ur pa bo na ustni komunikaciji, na razvijanju govorne kompetence, pridobivanju besedišča in razvijanju medkulturnih komunikacijskih zmožnosti dijakov.