Dijaki 4. a Gimnazije in srednje šole Kočevje smo imeli v mesecu oktobru prav poseben pouk slovenščine. Uvertura v ta sklop so bile naše parodije na Kosovelovo pesem Slutnja. Pesmi smo prebrali in izdelali plakat, ki visi v učilnici. V sklopu učne snovi smo spoznavali konstruktivizem kot literarno smer, Srečka Kosovela in njegovo poezijo, bolj natančno pa smo se posvetili Kosovelovim konsom.

Več preberite v...

 Kons