Dijaki 1. letnika programov gimnazija in ekonomski tehnik odhajajo v sredo, 12. 4. 2017, na medpredmetno ekskurzijo na Ptuj. Več si preberite v programu.