Objavljamo povabilo k oddaji ponudbe za predmet naročila prevoz težje gibalno oviranega dijaka v šolo v šolskem letu 2017/18.

Povabilo

Priloge