Dijaki 1.a, 1.b GIM, 1.c, 3.c, 4.c ET, 1.d ST, 1.a, 2.a OBL, 1.a, 2.a PRO, 1.a, 2.a MIZ, 1.a OKO in 4.a EKT si boste v ponedeljek, 2.10.2017, ob 12. uri, v KCK ogledali gledališko predstavo Vladimir.