Skoči na glavno vsebino

INTERDISCIPLINARNI TEMATSKI SKLOP (ITS)

V programu GIMNAZIJA bomo v prihodnjem letu izvajali novost INTERDISCIPLINARNI TEMATSKI SKLOP, ki ga bomo izvajali v 2. in 3. letniku po 105 ur ( 3 ure tedensko) v 3 skupinah. ITS vključuje najmanj 3 predmete in vključuje jasno zapisani skupni pričakovani rezultat, ki je lahko izdelek ali storitev.

Izbira vsebine temelji na učnih načrtih gimnazijskih obveznih in izbirnih predmetov. Cilj predmetnega sklopa je poglabljati in aktualizirati učno snov. Zato je pri načrtovanju potrebno načrtovati avtentično situacijo (življenjski) problem in ob tem razvijati uporabno aplikativno znanje s timskimi pristopi učiteljev, v skupinah in skladno s sodobnimi didaktičnimi pristopi. Zelo zaželena je povezanost z institucijami v lokalnem okolju in zunanjimi strokovnjaki. Predmet poučujejo gimnazijski učitelji in zunanji sodelavci iz lokalnega okolja. Ravnatelj določi koordinatorja posameznega ITS.

V postopku izbire upoštevamo interese dijakov in možnost organizacije. S 1. izbiro dijaki selekcionirate 3 ITS, ki se bodo izvajali; v 2. krogu se razvrstijo po enakomerno velikih 3 skupinah. Dijaki svojo izbiro potrdite z Izjavo o izbiri ITS ( na koncu elektronske izbire). Menjava ITS je možna, če ne posega v organizacijsko strukturo šole, in sicer do 15. 9. vsako šolsko leto.

V spletni učilnici si lahko ogledate predstavitve vseh interdisciplinarnih sklopov, ki so jih učitelji predstavili na roditeljskem sestanku, dne 10. 4. 2018. Interdisciplinarni sklop lahko izberete s pomočjo spletne ankete, povezava pa vam je bila posredovana preko elektronske pošte. Časa za izbor imate do vključno 20. 4. 2018.

 

(Visited 5 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost