Predstavitev programa gimnazija

Predstavitev programa ekonomski tehnik

Predstavitev programa strojni tehnik

Predstavitev programa oblikovalec kovin – orodjar

Predstavitev programa mizar in obdelovalec lesa

Predstavitev programa trgovec

Predstavitev programa tehnik računalništva