• Merila ocenjevanja
• Merila ocenjevanja raziskovalnega dela na taboru