Matura – 3. letnik (pdf dokument).

Karierna orientacija – 3. letnik (pdf dokument).

Matura – 4. letnik (pdf dokument).

Karierna orientacija – 4. letnik: prijave na fakultete, vpis (pdf dokument).