Skoči na glavno vsebino

Izobraževanje odraslih

V SREDO 19. 12. 2019 ZARADI ODSOTNOSTI ORGANIZATORJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH NI URADNIH UR.

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Poslanstvo izobraževanja odraslih

Prizadevamo si doseči naslednje:

 • omogočiti osebni razvoj in dvigniti kakovost življenja ljudi, spodbuditi njihovo ustvarjalnost in inovativnost ter povečati njihove zaposlitvene možnosti
 • zvišati raven znanja in usposobljenosti ljudi za gospodarski,tehnološki,kulturni in socialni razvoj, za razvoj demokracije, za spoštovanje pravic in svoboščin človeka in za družbeni razvoj;
 • dohiteti razviti svet v razvitosti izobraževanja odraslih, v standardih izobraževalne dejavnosti in njenih rezultatov, v izobraženosti prebivalstva in njegovi vključenosti v vseživljenjsko izobraževanje;
 • omogočiti splošno izobrazbo in pridobitev poklica vsem prebivalcem
 • omogočiti čim višjo raven izobrazbe čim večjemu deležu prebivalstva ob ohranjanju že dosežene ravni zahtevnosti;

Cilji izobraževanja odraslih:

 • izobraževanje odraslih za pridobitev prvega poklica;
 • izobraževanje odraslih za pridobitev izobrazbe – poklicna nadgradnja;
 • omogočiti osipnikom dokončanje izobraževanja ali pridobitev vsaj poklicne izobrazbe;
 • prekvalifikacije zaposlenih in drugih iskalcev zaposlitve;
 • dokvalifikacije in specializacije;
 • izpopolnjevanje znanja za delo in poklic;
 • zviševanje splošnoizobraževalne in kulturne ravni prebivalstva
 • omogočiti odraslim pridobitev poklicne izobrazbe po različnih poteh
 • uvajanje novih organizacijskih prijemov s sodobnimi metodami in učno tehnologijo;

Podatki o šoli:

Gimnazija in srednja šola Kočevje
Ljubljanska cesta 12
1330 Kočevje

Ravnatelj Tomaž Markovič
Pomočnica ravnatelja Nataša Tekavec mag.

Vodja izobraževanja odraslih Helena Marolt mag.
            Telefon: 051 348661
E – pošta: helena.marolt(at)guest.arnes.si
             

Pisarna organizatorja izobraževanja odraslih je na lokaciji
Trg zbora odposlancev 22
1330 Kočevje

Uradne ure: v sredo od 13:30 do 16:30 ure in v petek od 8. do 13. ure.

Izobraževalni programi:

Srednje poklicno izobraževanje:

 • Mizar
 • Trgovec
 • Oblikovalec kovin – orodjar

Nižje poklicno izobraževanje:

 • Obdelovalec lesa

Poklicno tehniško izobraževanje ( 3 + 2):

 • Ekonomski tehnik
 • Lesarski tehnik
 • Strojni tehnik

      Srednje strokovno izobraževanje:

 • Ekonomski tehnik
 • Strojni tehnik

      Splošno izobraževanje:

 • Gimnazija
 • Maturitetni tečaj

       Tečajne oblike izobraževanja:

 • Računalniška pismenost za odrasle
 • Slovenščina kot drugi in tuji jezik (Slovenščina za tujce)
 • Operater CNC naprav
 • Podjetniške delavnice
 • Učenje osnov podjetništva – SPREJMI IZZIV
 • Nemščina za odrasle – I. stopnja

Ostale povezave:

(Visited 2 times, 1 visits today)
Dostopnost