Skoči na glavno vsebino

Kategorija: Vsi prispevki

Seznam učiteljev

Učitelj Predmet Elektronski naslov Adamič Varga Mojca ANG mojca.adamic(at)guest.arnes.si Bartol Marica Strokovni pred. v prog. ET, PRO marica.bartol(at)guest.arnes.si Bečirović Ela KEM ela.becirovic(at)guest.arnes.si Bončina Mitja MAT mitja.boncina(at)guest.arnes.si Brinšek Drago Strokovni pred. lesarstvo drago.brinsek(at)guest.arnes.si Cankar Uroš FIL...

Obrazci

Tu dostopate do obrazcev: – Prošnja za predčasno odhajanje-prihajanje – Vloga za izdajo izpisa iz evidence (dvojnika spričevala) – Status športnika – vloga – Dijaški socialni sklad – vloga

Organi šole

UPRAVNI ORGAN ŠOLE: SVET ŠOLE Svet šole je najvišji upravni organ šole. Sestavlja ga 13 članov. V svetu šole je 5 predstavnikov delavcev šole, 3 predstavniki staršev, 1 predstavnik lokalne skupnosti, 2 predstavnika ustanovitelja...

Knjižnica

Šolska knjižnica GSŠ – Gimnazija Kočevje, Ljubljanska c. 12, 1330 Kočevje Tel. št. : 01 620 43 31 Vodja šolskih knjižnic: Dijana Grgurić Vidic, univ. dipl. bibliot. El. naslov: dijana.grguric-vidic(at)guest.arnes.si Delovni čas šolske knjižnice:      ...

Dostopnost